Varför söker sig ungdomar/vuxna till droger

Varför söker sig ungdomar/vuxna till droger, vad är grunden till söka sig till droger?

Alla droger är sinnesförändrande, att bli missbrukare av droger handlar om upplevelsen när hon tar drogerna. Upplevelsen är känslomässig och psykisk. Det är obalans i de fyra områdena som vi tidigare nämnt.

Resultatet och konsekvenserna tar sig också i uttryck i dessa fyra.

Biologiska är de fysiska konsekvenserna sådana som skador, sjukdomar, olycksrisker, överdoser och abstinens. ökad tolerans – tål mer och mer. Fysiska skador – som kan vara olika beroende på drog och stadier i missbruket. Värk, torr hosta, aptitlöshet, buk kramper, diare, förstoppning, kissproblem, andningssvårigheter, skakningar och svettningar.

Psykologiska är de känslomässiga och mentala. Psykoser, neuroser, tvångstankar och fobier är konsekvenser av ett pågående beroende. Skuld och skam som hela familjen lider av, tillitsbrist – ljuger, håller inte löften – skyller på andra, manipulation för att skydda sin drog, black outs och utbrändhet. Nedsatt minne, koncentrations svårigheter, kraft- initiativlös, svårt att planera och fatta beslut, ångest, panik/skräck känslor, noja, krävande, gnällande. Humör svängningar och nedstämdhet, apati…